TheRealFlame

TheRealFlame – Podcast #031

TheRealFlame – Podcast #031

Człowiek, którego podcast prezentujemy dziś, jest postacią bardzo dobrze Wam znaną, ponieważ to właśnie jego produkcji jingiel rozpoczyna każdy z naszych regularnych miksów. Michał, bo…