Sónar+D w słonecznej Barcelonie

Sónar+D w słonecznej Barcelonie

Sónar to nie tylko festiwal przepełniony elektroniką i sztuką multimedialną. Sekcja Sónar+D sukcesywnie rozwija wydarzenie w kierunku kreatywnej technologii, innowacji i mobilności. Chętnych w zaangażowanie się nie brakuje – ponad połowa akredytowanych specjalistów to firmy zagraniczne. Międzynarodowa konferencja ściąga ekspertów z całego świata, którzy wymieniają się doświadczeniami co przyczynia się do tworzenia nowych inicjatyw.

spi2355_7086_clouds_oculus_rift_3_marketlab_sonard2014

Organizatorzy skrupulatnie dążą do interdyscyplinarnych spotkań, które mają zrzeszać środowiska kulturalne, techniczne, a nawet biznesowe. Zapowiedź video pokazuje jak zaawansowany poziom osiągają nowe projekty. Wystawy, konferencje, warsztaty i pokazy talentów umożliwiają przeniesienie się uczestnikom festiwalu w cyfrowy świat nauki. Celem Sónar+D jest przede wszystkim kształtowanie przyszłej technologii dźwięku, obrazu oraz innych interaktywnych treści.